Detaily autora

Podhrázký, Milan, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika