Detaily autora

Kozieł, Michal, Katedra práva, Ekonomická fakulta, Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Ostrava, Česká republika