Detaily autora

Hocko, Michal, AK Muzikář, Odehnal v. o. s., Česká republika

  • Roč. 12, č. 4 (2004) - Články
    Nová právní úprava výkonu umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dítěte
    Abstrakt  PDF
  • Roč. 11, č. 4 (2003) - Právní historie a současnost
    Vývoj právní úpravy odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání po druhé světové válce
    Abstrakt  PDF