Detaily autora

Garajová, Michaela, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika

  • Roč. 27, č. 2 (2019) - Doktorandské příspěvky
    Rozhodovanie podľa zásad spravodlivosti v prípadoch dotknutých korupciou v medzinárodnej obchodnej arbitráži
    Abstrakt  PDF