Detaily autora

Švec, Martin, Oddělení energetického práva, Ústav práva a technologií, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika

  • Roč. 27, č. 4 (2019) - Doktorandské příspěvky
    Dohoda k energetické chartě jako klíčový nástroj mezinárodního energetického práva: 20. výročí jejího vstupu v platnost
    Abstrakt  PDF