Detaily autora

Čeplíková, Margita, Katedra teórie štátu a práva, Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovensko