Detaily autora

Pastorková, Mária, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika

  • Roč. 24, č. 4 (2016) - Doktorandské příspěvky
    Právo rozhodné pre medzinárodnú licenčnú zmluvu – medzery a limity aplikácie Nariadenia Rím I
    Abstrakt  PDF