Detaily autora

Csach, Kristián, Katedra obchodního práva a hospodářského práva, Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovensko