Detaily autora

Fuchs, Jiří, Univerzita obrany, Brno, Česká republika

  • Roč. 14, č. 3 (2006) - Články
    Nad trestně právními aspekty Druhého protokolu k Úmluvě na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu
    Abstrakt  PDF