Detaily autora

Chovanec, Jaroslav, Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita Cyrila a Metoda, Trnava, Slovensko

  • Roč. 8, č. 2 (2000) - Právní historie a současnost
    Ústavný súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky podľa ústavného zákona o československej federácii
    Abstrakt  PDF
  • Roč. 7, č. 4 (1999) - Aktuality pro právní praxi
    Ústavnoprávne postavenie a ochrana národnostných menšín a etnických skupín v Slovenskej republike
    Abstrakt  PDF