Detaily autora

Volochová, Jana, Katedra verejnoprávnych disciplín, Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovensko