Detaily autora

Zůbek, Jan, advokát, Česká republika

  • Roč. 21, č. 3 (2013) - Recenze a anotace
    Ščerba, F. a kolektiv: Dohoda o vině a trestu a další prostředky racionalizace trestní justice.
    Abstrakt  PDF
  • Roč. 21, č. 2 (2013) - Aktuality pro právní praxi
    Vztah přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. a) TZ a přestupku ve světle zásady ne bis in idem
    Abstrakt  PDF