Detaily autora

Krejsta, Jan, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika

  • Roč. 6, č. 2 (1998) - Studentské příspěvky
    Vybrané aspekty úpravy akciové společnosti v obchodním zákoníku z pohledu harmonizace s druhou směrnicí ES
    Abstrakt  PDF