Detaily autora

Mazák, Ján, Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovensko