Detaily autora

Kožená, Iva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika