Detaily autora

Šťavíková Řezníčková, Iva, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika

  • Roč. 22, č. 4 (2014) - Recenze a anotace
    VÍTOVÁ, Blanka: Nepřiměřená ujednání ve spotřebitelských smlouvách po rekodifikaci soukromého práva
    Abstrakt  PDF
  • Roč. 21, č. 4 (2013) - Recenze a anotace
    Jan Ondřej a kolektiv: Spotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele. Ekonomické, právní a sociální aspekty
    Abstrakt  PDF