Detaily autora

Plátěnková, Hana, Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika

  • Roč. 14, č. 2 (2006) - Recenze a anotace
    Večeřa, M., Hanuš, L., Harvánek, J., Houbová, D., Polčák, R., Škop, M., Vaněk, R.: Sbírka příkladů z teorie práva
    Abstrakt  PDF