Detaily autora

Jakubovič, Daniel, Katedra obchodného, finančného a hos­podárskeho práva, Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovensko

  • Roč. 15, č. 1 (2007) - Články
    Právna regulácia zvýšenia základného imania predstavenstvom akciovej spoločnosti v intenciách českej a slovenskej obchodnoprávnej normatívnej úpravy
    Abstrakt  PDF
  • Roč. 13, č. 3 (2005) - Články
    Zmeny v subjektoch a obsahu obchodno-právnych záväzkov v právnom poriadku Slovenskej republiky
    Abstrakt  PDF