Detaily autora

Lebedová, Anna, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika

  • Roč. 25, č. 1 (2017) - Doktorandské příspěvky
    Návrat zásady superficies solo cedit – zaměření na přechodná ustanovení občanského zákoníku, komparace s řešením německým
    Abstrakt  PDF