Detaily autora

Bröstl, Alexander, Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovensko