Detaily autora

Pokorná, Alena, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika

  • Roč. 20, č. 4 (2012) - Recenze a anotace
    Pocta Ivaně Štenglové k 70. narozeninám (Právo společností – ohlédnutí za dvěma desetiletími účinnosti obchodního zákoníku)
    Abstrakt  PDF