Roč.17,č.3(2009)

Zprávy z vědeckého života

Issue Description

Časopis pro právní vědu a praxi 3/2009