Roč.21,č.1(2013)

Zprávy z vědeckého života

Issue Description

Časopis pro právní vědu a praxi 1/2013