Československé mezinárodní právo soukromé do roku 1948

Vladimír Lanžhotský

Abstrakt

Po vzniku samostatného Československého státu byl tzv. recepční normou pře­vzat právní řád zanikající rakousko - uherské monarchie. Prrávní úpravu, kterou Československá republika recipovala pro oblast mezinárodního práva soukromého, je možno charakterizovat následujícími znaky.

Bibliografická citace

LANŽHOTSKÝ, Vladimír. Československé mezinárodní právo soukromé do roku 1948. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 6, s. 64-80. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9526

Plný Text: