Smlouva o dílo

Karel Marek

Abstrakt

Smlouva o dílo je upravena v obchodním zákoníku v §§ 536-565. Řadíme ji me­zi "obchody relativní", tzn. že při jejím obecném užití půjde o závazkový vztah mezi podnikateli a že při jeho vzniku je zřejmé, s přihlédnutím ke všem okolnostem, že se týká jejich podnikatelské činnosti.
Smlouva o dílo má velice široký okruh použití. Bude použita v případech, které byly podle dřívější právní úpravy - hospodářského zákoníku řešeny širším okruhem smluv (i když naopak některá plnění, která by dříve probíhala podle těchto smluv, mohou proběhnout dnes podle obchodního zákoníku podle smluv jiných než podle smlouvy o dílo.

Bibliografická citace

MAREK, Karel. Smlouva o dílo. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1995, č. 1, s. 48-66. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9494

Plný Text: