K úpravě obchodního jména

Petr Hajn

Abstrakt

Obchodní jméno slouží k identifikaci určitého subjektu a poskytuje o něm některé základní poznatky, zejména informace o tom, zda se jedná o podnik jednotlivce nebo právnickou osobu v té či oné formě. Přispívá tak k jistotě v právních vztazích, do nichž onen subjekt vstupuje. Platí to jak v životě občanském, tak při podnikání.
Obchodní jméno plní i určitou funkci propagační. Jméno fyzické osoby může - podle známého starořímského úsloví "nomen omen" (jméno-znamení) - předem vyvolávat zvýšené sympatie či nedůvěru ke svému nositeli, působit esteticky nebo i směšně.
Fantazijní jméno obchodní společnosti vytváří u spotřebitelů nejrůznější předsta­vy a emoce, znamená - bylo-li vhodně zvoleno - nemalou výhodu v konkurenčních vztazích. Obchodní jméno fyzické i právnické osoby má i svůj význam garanční. Bývá zárukou serioznosti, která tkví svými kořeny v rodinné a podnikové tradici.
Nepřekvapuje proto, že ohledně obchodního jména dochází k četným teoretickým i praktickým sporům. Bude užitečné si všimnout důkladněji právní úpravy a doplnit tak dosavadní úvahy uveřejněné na toto téma.

Bibliografická citace

HAJN, Petr. K úpravě obchodního jména. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1995, č. 1, s. 18-30. [cit. 2020-07-10]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9491

Plný Text: