Historie a současný stav české srovnávací právní vědy procesního práva

Ilona Schelleová

Abstrakt

Podkladem článku je národní referát, který autorka na návrh organizačního vý­boru sepsala pro X. Světový kongres procesního práva, jež se bude konat ve dnech 17.-23. září 1995 v Taormině. Obsahem článku je zpracování historie a současnosného stavu české srovnávací právní vědy procesního práva a to v oblasti občanskoprávní­ho, trestního i správního procesního práva.

Bibliografická citace

SCHELLEOVÁ, Ilona. Historie a současný stav české srovnávací právní vědy procesního práva. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1995, č. 1, s. 3-17. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9467

Plný Text: