K jubileu emeritního profesora Právnické fakulty MU Vladimíra Kratochvíla

Věra Kalvodová, Marek Fryšták

Abstrakt

Dne 10. května 2018 oslavil významné životní jubileum prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc., jeden z nejvýznamnějších představitelů oboru trestního práva, respektovaný pedagog i vědecká autorita nejen doma, ale i v zahraničí, emeritní profesor Právnické fakulty Masarykovy univerzity.

Bibliografická citace

KALVODOVÁ, Věra a Marek FRYŠTÁK. K jubileu emeritního profesora Právnické fakulty MU Vladimíra Kratochvíla. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2018, č. 2, s. 365-368. [cit. 2021-07-28]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9464

Plný Text: