Zpráva o mezinárodním semináři

Monika Novotná

Abstrakt

25. a 26. duben 1995 byl na právnické fakultě Masarykovy univerzity věnován mezinárodnímu semináři na téma: "Právní problémy přístupu České repub­liky a Slovenské republiky k Evropské unii."

Bibliografická citace

NOVOTNÁ, Monika. Zpráva o mezinárodním semináři. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1995, č. 2, s. 229-230. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9457

Plný Text: