Burza cenných papírů, obchody na burzách cenných papírů

Karel Marek

Abstrakt

Dnes se burzy nacházejí na celém světě: v Tokiu, Curychu, Lo dýně, Hong Kongu atd. Nejdůležitější se dnes jeví burza tokijská, londýnská a zejména burza v New Yorku. (Dále se mezi světové burzy počítají burzy v Amsterodamu, Frankfurtu nad Mohanem, Paříži a Curychu.)

Bibliografická citace

MAREK, Karel. Burza cenných papírů, obchody na burzách cenných papírů. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1995, č. 3, s. 90-111. [cit. 2020-08-12]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9397

Plný Text: