Novela trestního zákona a trestněprávní sankce

Věra Kalvodová

Abstrakt

Dne 29. června 1995 Parlament ČR přijal zákon, který novelizuje hned několik trestněprávních předpisů. Tento zákon, publikovaný ve Sbírce zákonů pod číslem 152 nabyl účinnosti dnem 1. září 1995, s vyjímkou několika ustanovení čl. I (novela trestního zákona), která se stanou účinnými až dnem 1. ledna 1996. Nasledující výklad a úvahy budou věnovány právě ustanovením novelizujícím z. č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a to těm, která se dotýkají problematiky trestních sankcí, jejich ukládání a výkonu. V této oblasti přinesla novela změny v samotném systému trestů a dále upravila přeřazovan1 odsouzených během výkonu trestu a trestání pachatele, který spáchal trestný čin ve prospěch zločinného spolčení.

Bibliografická citace

KALVODOVÁ, Věra. Novela trestního zákona a trestněprávní sankce. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1995, č. 4, s. 130-136. [cit. 2021-01-24]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9363

Plný Text: