K aktuálním problémům kodifikace zločinů podle mezinárodního práva a návrhu statutu mezinárodního trestního soudu

Pavel Šturma

Abstrakt

Problematika Kodexu zločinů proti míru a bezpečnosti lidstva má již svou po­měrně dlouhou historii, které byla věnována pozornost i v české odborné literatuře. Naproti tomu kompletní návrh Statutu Mezinárodního trestního soudu spatřil světlo světa - díky mimořádnému úsilí Komise pro mezinárodní právo opírající se o jasný mandát Valného shromáždění - za pouhé dva roky od zahájení intenzivní práce. Možná i proto ohlasy na tento počin z řad naší nauky mezinárodního práva zatím chybí. Vzhledem k původně úzkému propojení obou témat bude nejvhodnější probrat zde společně jak materiální právo (tj. návrh Kodexu), tak i procesní prostředky (návrh statutu Mezinárodního trestního soudu).

Bibliografická citace

ŠTURMA, Pavel. K aktuálním problémům kodifikace zločinů podle mezinárodního práva a návrhu statutu mezinárodního trestního soudu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1995, č. 4, s. 62-79. [cit. 2020-08-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9357

Plný Text: