Franšízové smlouvy v soutěžním právu Evropské unie

Tomáš Fiala

Abstrakt

Soutěžní právo Evropské unie se vztahuje na všechny společnosti podnikající na jednotném evropském trhu, od nejmenších firem až po největší multinacionální společnosti. Proto je jistá míra znalostí tohoto práva v zájmu všech podniků, včetně českých firem obchodujících s partnery ze členských států EU.

Cílem tohoto článku je nastínit základní principy soutěžní politiky Evrop­ské unie ve vztahu k distribučním, franšízovým smlouvám.

Bibliografická citace

FIALA, Tomáš. Franšízové smlouvy v soutěžním právu Evropské unie. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1996, č. 1, s. 14-27. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9339

Plný Text: