Výklad provozovatelského práva

Ivo Telec

Abstrakt

V předchozích číslech časopisu pro právní vědu a praxi (1996, č. 2 ač. 3) byly uveřejněny dva doktrinální výklady k vybraným částem zákona č. 35/1965 Sb. o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorského zákona), dále jen "AZ", v úplném znění vyhlášeném pod č. 175/1996 Sb. Jednalo se o Výklad audiovi­zuálního práva a o Výklad nakladatelského práva. Nyní je na ně volně navázáno výkladem třetím, který se týká autorského práva provozovatelského. Všechny uvedené výklady tak navzájem tvoři určity volný celek. I v tomto případě je předložený výklad provozovatelského práva uvozen textem právní normy (§ 26), opatřeným redakčním heslem. (Všechny tři člnánky tvoří, ve svých původních verzích, část autorovy habilitační práce, obhájené roku 1996 na Právnické fakultě Masarykvy univerzity v Brně, kde také celá práce vznikla.)

Bibliografická citace

TELEC, Ivo. Výklad provozovatelského práva. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1996, č. 4, s. 642-652. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9297

Plný Text: