Existuje spravedlnost? (analýza názorů na spravedlnost)

Tomáš Volný

Abstrakt

Aktuální vědecká diskuse o problému spravedlnosti je charakteristická množ­stvím rozdílných a kontroverzních pojetí. Nejinak tomu však bylo i v minulosti. Názory na ní, na její podstatu a váhu se vyvíjely a měnily stejně, jako se vyvíjelo lidstvo samo. Pro některé spravedlnost vůbec neexistovala, někdo ji ztotožňoval se zákonem, pro jiné byla určitou ctností, vlastností člověka. Jako určitý předpoklad právního řádu byla spravedlnost velmi důležitá pro lidskou společnost, pro vznik státu. Už věhlasný Cicero tvrdil: "Stát je tu pro spravedlnost". Zajímavý je také výrok Sv. Augustina: "Není práva bez spravedlnosti, a kde není spravedlnosti, není ani státu."

Bibliografická citace

VOLNÝ, Tomáš. Existuje spravedlnost? (analýza názorů na spravedlnost). Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1997, č. 1, s. 139-145. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9267

Plný Text: