K otázce lidské agresivity

Karin Kuhnová

Abstrakt

Předkládaný příspěvek zachycuje některé sociologické a sociálně - psychologické aspekty sílících projevů (především instrumentální agrese) agresivity a násilí u pachatelů trestných činů v České republice po roce 1989. Stať obsahuje úvahy o některých iniciátorech této situace a typech frustrujících situací v transformující se společnosti.

Bibliografická citace

KUHNOVÁ, Karin. K otázce lidské agresivity. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1997, č. 3, s. 449-453. [cit. 2020-11-30]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9231

Plný Text: