Teoretické pojmové znaky spolků

Ivo Telec

Abstrakt

Máme-li se právně zabývat spolky a jejich postavením v právu občanského sektoru kam spolky sociologicky, politologicky a povahově patří, pokusme se nejprve schematicky načrtnout společné teoretické znaky (rysy), které jsou patrny u všech spolků a které se v platném českém (a též ve slovenském) právním řádu porůznu objevují či někdy naopak absentují. Můžeme o nich hovořit jako o znacích pojmo­vých. Právě u spolků, jako u jednoho z účastníků občanského sektoru, jsou tyto pojmove znaky, obecně ovlivněné sociologickým a politologickým pojetím občan­ského sektoru, velmi zřetelné a typické, byť v našem platném právu některé z nich absentují, jak si ještě ukážeme dále.

Bibliografická citace

TELEC, Ivo. Teoretické pojmové znaky spolků. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1997, č. 3, s. 404-419. [cit. 2020-07-11]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9226

Plný Text: