Mezinárodní konference "Komparativní právo"

Jindřich Skácel, Renata Vlčková

Abstrakt

Ve dnech 15.-17. září 1997 se uskutečnila na půdě Právnické fakulty Masarykovy univerzity již tradiční mezinárodní konference tentokrát na téma "Komparativní právo" (ústavní, obchodní a dědické) za účasti kolegů z John Marshall Law School z Chicaga. Jednacím jazykem se stala opět angličtina.

Bibliografická citace

SKÁCEL, Jindřich a Renata VLČKOVÁ. Mezinárodní konference "Komparativní právo". Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1997, č. 4, s. 716-718. [cit. 2020-09-25]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9214

Plný Text: