O didaktice českého občanského práva

Ivo Telec

Abstrakt

Didaktice vysokoškolské výuky právních disciplín u nás není věnována dostatečná pedagogická pozornost. Takřka by bylo možno říci, že jí není věnována pozornost vůbec žádná, soudě alespoň podle publikačních a konferenčních aktivit v tomto směru. Publikačními časopiseckými výjimkami jsou například dva články Hajnovy (1979, 1982) a zásadnější příspěvek Týčův (1994) a Bejčkův (1996). Konferenční výjimkou byla brněnská konference o právnickém vzdělávání z roku 1996 s mezi­ národní účastí. Další impulzy přinese nový vysokoškolský zákon.

Bibliografická citace

TELEC, Ivo. O didaktice českého občanského práva. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1998, č. 1, s. 136-141. [cit. 2021-01-16]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9191

Plný Text: