Nová sbírka soudních rozhodnutí ve věcech správních

Jan Filip

Abstrakt

V lednu 1998 začala k nemalému uspokojení zájemců o oblast veřejného práva vy­cházet nová sbírka soudních rozhodnutí nazvaná nakladatelstvím Codex Bohemia "SOUDNÍ JUDIKATURA ve věcech správních". Ne náhodou je v této souvislosti připomínáno, že právě před 80 lety začala vycházet v mnohém dodnes aktuál­ní studnice poučení na tomto poli "Sbírka nálezů Nejvyššího správního soudu", zpravidla zvaná po svém redaktorovi jako Bohuslav.

Bibliografická citace

FILIP, Jan. Nová sbírka soudních rozhodnutí ve věcech správních. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1998, č. 1, s. 133-135. [cit. 2021-01-16]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9190

Plný Text: