Postavení obce při zajišťování veřejných statků

Ivana Pařízková

Abstrakt

Nejprve bude důležité vysvětlit si pojem veřejné statky. Jsou to takové statky, resp: zboží či služby, které různou měrou poskytuje veřejný sektor, jsou tedy zajišťovány státem a obcemi a financovány zcela nebo zčásti z finančních prostředků soustředěných v soustavě veřejných rozpočtů. K veřejným statkům patří např. zdravotnictví, školství, energetika, policie, spoje, doprava, národní obrana, apod.

Bibliografická citace

PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Postavení obce při zajišťování veřejných statků. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1998, č. 1, s. 58-67. [cit. 2020-06-01]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9178

Plný Text: