Cursus lnnovati "Uprchlické právo v kombinaci s cizím jazykem"

Radoslava Šopovová

Abstrakt

Tento projekt vznikl na Katedře odborné jazykové přípravy MU ve spolupráci s Katedrou mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty MU za účinné podpory Vzdělávací nadace Jana Husa. Vzdělávací nadace Jana Husa již několik let spolupracuje s katedrami vysokých škol na zkvalitnění výuky humanitních, společenskovědních a pravních oborů.

Bibliografická citace

ŠOPOVOVÁ, Radoslava. Cursus lnnovati "Uprchlické právo v kombinaci s cizím jazykem". Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1998, č. 2, s. 336-338. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9145

Plný Text: