Právní režim porostů

Milan Pekárek

Abstrakt

S otázkou v jakém právním režimu jsou porosty na určitém pozemku, případně kdo je oprávněn si je přisvojovat nebo si přisvojovat jejich užitky a plody, se lze setkat často. Dalo by se proto očekávat, že na tak frekventovanou otázku najdeme v právní úpravě dostatečně jasnou a jednoznačnou odpověď. Bohužel tomu tak není. Je to důsledek nejen stavu právní úpravy z doby "budování socialistické společnosti", ale i změn, které v právním řešení této otázky přinesl vývoj v letech po listopadu 1989.

Bibliografická citace

PEKÁREK, Milan. Právní režim porostů. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1998, č. 2, s. 201-218. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9125

Plný Text: