Právnická fakulta Univerzity Karlovy. 1348-1998

Roč.6,č.3(1998)

Abstrakt

Recenze publikace - Právnická fakulta Univerzity Karlovy. 1348-1998.

JUBILEJNÍ SBORNÍK.  PRÁVNICKÁ  FAKULTA UK, 1998, 326 S.


Stránky:
589–592
Metriky

244

Views

50

PDF views