K vybraným problémům správního soudnictví

Petr Průcha

Abstrakt

Správní soudnictví, jež je u nás v posledním období předmětem výrazného a také oprávněného odborného zájmu, nesporně představuje jednu, v demokratickém a právním státě, z nezastupitelných záruk zákonnosti veřejné správy. V podmín­kách právního státu potom správní soudnictví obvykle ještě společně s ústavním soudnictvím vytváří ucelený systém tzv. soudní kontroly veřejné správy. I v našich současných podmínkách lze říci, že v tomto směru jsou již vytvořeny rozhodující ústavně právní a rovněž i některé zákonné předpoklady. Tím je především myšleno ústavně zakotvené právo na soudní ochranu, jakož i ústavně právní a zákonná úprava ústavního soudnictví, a dále i ústavní předpoklad ustavení tzv. Nejvyššího správního soudu.

Bibliografická citace

PRŮCHA, Petr. K vybraným problémům správního soudnictví. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1998, č. 3, s. 477-487. [cit. 2020-07-15]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9100

Plný Text: