O prvních krůčcích moderního parlamentarismu ve střední Evropě

Ladislav Vojáček

Abstrakt

Zpráva z mezinárodní konference "Kroměřížský sněm 1848-1849 a tradice parla­mentarismu ve střední Evropě" (Kroměřlž, 14.-16. září 1998)

Bibliografická citace

VOJÁČEK, Ladislav. O prvních krůčcích moderního parlamentarismu ve střední Evropě. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1998, č. 4, s. 795-800. [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9086

Plný Text: