František Weyr a Právnická fakulta MU jubilanty

Miloš Večeřa

Abstrakt

Najaře letošního roku 1999 si připomínáme dvě významná výročí spojená s jubilanty, kteří k sobě velmi těsně patří. Jsou jimi snad nejvěhlasnější čes­ký právní filozof, ale i státovědec, právník a statis­tik profesor František Weyr, který se narodil před 120 lety 25. dubna 1879, druhým jubilantem pak je Právnická fakulta MU v Brně, která v tomto období oslaví 80. výročí vzniku (1919) a 30. výročí znovuob­novení (1969). Toto spojení a společná připomínka těchto dvou jubilantů nejsou náhodné, neboť jeden bez druhého by nebyli tím, čím se stali a jakého vě­deckého uznání a věhlasu se jim společně podařilo v daném historickém a vědeckém kontextu dosáhnout.

Bibliografická citace

VEČEŘA, Miloš. František Weyr a Právnická fakulta MU jubilanty. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1999, č. 1, s. 93-100. [cit. 2020-11-30]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9058

Plný Text: