Naděžda Rozehnalová: Mezinárodní právo obchodní II. díl, Řešení sporů

Radka Honcová

Abstrakt

Recenze publikace - Naděžda Rozehnalová: Mezinárodní právo obchodní II. díl, Řešení sporů
Masarykova univerzita Brno, 1999, 181 s.

Bibliografická citace

HONCOVÁ, Radka. Naděžda Rozehnalová: Mezinárodní právo obchodní II. díl, Řešení sporů. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2000, č. 1, s. 119-121. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8902

Plný Text: