František Weyr: Paměti. 1. Za Rakouska (1879-1918)

Jan Filip

Abstrakt

Recenze publikace - František Weyr: Paměti. 1. Za Rakouska (1879-1918)
Vydavatelství Atlantis, Brno 1999, 488 s.

Bibliografická citace

FILIP, Jan. František Weyr: Paměti. 1. Za Rakouska (1879-1918). Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2000, č. 1, s. 99-103. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8892

Plný Text: