František Šamalík, právní teoretik a právní sociolog

Miloš Večeřa

Abstrakt

Při příležitosti uplynulého významného životního pětasedmdesátiletého jubilea předního českého právního teoretika, politologa a právního sociolo­ga uspořádalo České sdružení pro právní a sociál­ni filozofii (IVR) dne 10. prosince 1999 v zasedací síni Ústavu státu a práva AV ČR slavnostní zase­dání, při němž prof. JUDr. František Šamalík, Dr­Sc. přednesl přednášku na téma "Svoboda a rovnost v soudobých ústavách" ve které shrnul své názory a stanoviska k této problematice vyslovené již v celé řadě svých vědeckých prací i přednášek.

Bibliografická citace

VEČEŘA, Miloš. František Šamalík, právní teoretik a právní sociolog. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2000, č. 1, s. 94-95. [cit. 2020-11-30]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8888

Plný Text: